Cobalt doo, Bačka Palanka, je osnovano kao višečlano privredno društvo kapitala ugovorom o osnivanju 18. aprila 1996., a kao dan preduzeća je usvojen 29. april. Preduzeće je svoju delatnost od osnivanja usmerilo na tehnike i tehnologije obrade materijala spajanjem, prvenstveno na zavarivanje i zavarene konstrukcije.

Cobalt je prvobitno imao pretežnu delatnost: trgovinu dodatnim materijalima za zavarivanje, opremom za zavarivanje i rezanje metala, rezervnim delovima za opremu za zavarivanje i rezanje metala, konsalting u oblasti zavarivanja, kontrola i nadzor izrade zavarenih konstrukcija.

2000 godine preduzeće započinje proizvodnju unikatnog kovanog nameštaja, a napušta je 2004 godine, kada prestaje i sa trgovinom dodatnim materijalima, opremom i rezervnim delovima za zavarivanje i rezanje.

2001 godine preduzeće započinje, pored konsaltinga, kontrole i nadzora izrade zavarenih konstrukcija i delatnost pružanja usluga remonta i reparature opreme.

2004 godine preduzeće započinje proizvodnju opreme i uređaja za dizanje ljudi i tereta. Proizvodni program stalno proširuje i usavršava vodeći računa o standardima i zahtevima tržišta. Poslovna saradnja u okviru ove oblasti uspostavljena je sa vodećim svetskim proizvođačima i brendovima na teritoriji Srbije.

2006 godine preduzeće širi ponudu sa konsaltiga, kontrole i nadzora izrade zavarenih konstrukcija i na projektovanje zavarenih konstrukcija i stručno usavršavanje i obuku neposrednih izvršilaca-zavarivača u skladu sa ISO i EN standardima.

Preduzeće je od 2006 godine korisnicima svojih proizvoda i usluga sposobno pružiti usluge inženjeringa i veštačenja industrijske opreme i mašinskih konstrukcija.

Znanje i stručnost, kvalitet pre svega i biti najmanje korak ispred konkurencije su osnovna tri principa rada preduzeća.

Svoj razvoj preduzeće bazira na: sopstvenom visokokvalitetnom visokostručnom kadru koji permanentno prati i uvodi najsavremenije metode, metalne materijale, tehnologije i standarde i stučno se usavršava, i saradnji sa pouzdanim I efikasnim podizvođačima koji primenjuju identične poslovne principe.