1. PODIZNA KORPA VILJUŠKARA
Podizna korpa viljuškara (working platform or man basket for forklifts) je neintegrisana radna platforma namenjena za dizanje ljudi na određenu visinu radi obavljanja povremenih poslova pomoću čeonog ili visokopodiznog viljuškara kao pogonskog agregata. Proizvodimo dva tipa podiznih korpi viljuškara, nazivnih nosivosti 2500N (masa cca 250kg):
      a. GIRAFFE 250/2 ima dva načina kačenja i nadgradnju sa nosećom konstrukcijom. Poseduje veliki broj sigusrnosnih elemenata i visok stepen sigurnosti.
      b. PKV 250 se kači pomoću viljušaka i u odnosu na GIRAFFE 250/2 ima manji broj sigurnosnih elemenata i niži stepen sigurnosti.
Podizne korpe naše proizvodnje GIRAFFE 250/2 i PKV 250 su ATESTIRANE od strane ovlašćene institucije za upotrebu u Srbiji i usklađene sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

2. FINGER
Produžetak viljušaka (fork exstensions) tipa FINGER je izrađen po strogim ISO i EN standardima i usklađen je sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i OHSAS 18001 standardom. Nosivost produžetka je usklađena sa standardom ISO 13284.

3. BOX ARMS
Dodatna oprema viljuškara koja je namenjena manipulaciji teretima kutijastog oblika bočnim zahvatanjem.

4. BATTERY HANDLER STILL
Nosač baterije električnog viljuškara marke Still koji omogućava laku manipulaciju baterijom pomoću ručnog paletnog viljuškara.

5. REACH SINGLE/DOUBLE
Posedujete unierzalnu autodizalicu sa strelom čija je minimalna nosivost
pri maksimalnom dohvatu 500kg (IMAKO, HIAB i slično), a potrebno je da
vršite radove do visine 22 metra a pri tome Vam je potrebna elektroneprobojnost
do 5kV, opredelili ste se za kupovinu korpe REACH, 100% domaćeg proizvoda koji
zadovoljava najoštrije standarde, preporuke i direktive EN (EuroNorm), ISO,
BS (BritishStandard), AWS (American Welding Society) i DIN (Deutsche Industrie Norme)
i usklađenog sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu i standardom OHSAS 18001.
Reach je ATESTIRANA od strane ovlašćene organizacije.

6. BATTERY HANDLER UNIVERSAL
Postali ste vlasnik manipulatora baterijom elektroviljuškara tip BATTERY
HANDLER UNIVERSAL BHU omogućava povećanje fleksibilnosti električnog
viljuškara upotrebom 2 baterije sa dva manipulatora, pri čemu je drugi
viljuškar pogonski agregat manipulatora. Prvenstveno BHU omogućava lak
pristup bateriji viljuškara, njeno lako izuzimanje iz ležišta u viljuškaru
i lako manipulisanje baterijom, bezbedno odlaganje i lak pristup bateriji
radi punjenja ili lakih servisnih radova na bateriji. Upotrebom BHU se znatno
skraćuje vreme zastoja električnog viljuškara radi punjenja baterije ili lakih
servisnih radova na bateriji, čime se PRODUŽAVA korisno vreme eksploatacije,
a smanjuje vreme istovara/utovara, montaže demontaže baterije i količina utrošene energije.

7. BATTERY HANGER UNIVERSAL
Posedujete električni viljuškar kome se BATERIJA izuzima iz ležišta nagore,
kačenjem elektroizolovanim obrtnim kukama, na mestima na kojima je na
bateriji predviđeno kačenje. Postali ste vlasnik manipulatora baterijom
elektroviljuškara tip BATTERY HANGER UNIVERSAL BHG koji omogućava povećanje
fleksibilnosti električnog viljuškara upotrebom 2 baterije pomoću manipulatora BHG,
pri čemu je drugi viljuškar pogonski agregat manipulatora BHG. Prvenstveno BHG
omogućava lak pristup bateriji viljuškara, njeno lako izuzimanje iz ležišta u
viljuškaru i lako manipulisanje baterijom, bezbedno odlaganje i lak pristup bateriji
radi punjenja ili lakih servisnih radova na bateriji. Upotrebom BHG se znatno skraćuje
vreme zastoja električnog viljuškara radi punjenja baterije ili lakih servisnih
radova na bateriji, čime se PRODUŽAVA korisno vreme eksploatacije, a smanjuje vreme
istovara/utovara, montaže demontaže baterije i količina utrošene energije.

Tags:

Comments are closed.