KOME JE NAMENJENA OBUKA ?

Obuka je namenjena polaznicima koji su motivisani mogućnostima

 • Zaposlenja
 • Ličnog napredovanja u struci i
 • Povećanja konkurentnosti na tržištu.

KOJI SU CILJEVI OBUKE ZA POLAZNIKA?

Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti zavarivanja čelika topljenjem elektrolučnim postupcima, radi osposobljavanja za samostalno obavljanje određenih poslova i sticanja parcijalne, INERNACIONALNO PRIZNATE kvalifikacije, a sve radi povećanja mogućnosti zaposlenja i napredovanja u struci koja je predmet obuke.

KAKAV JE ODNOS NASTAVE NA OBUCI?

Ciljno postavljeni odnos je:

 • kabinetska nastava (30%),
 • vežbe -demonstracija zasnovanih na teoriji (10%),
 • praktičan samostalan rad pod nadzorom (50%), i
 • provera znanja i veština sa evaluacijom rezultata (10%).

ZA KOJE POSTUPKE  ZAVARIVANJA VRŠIMO OBUKU?

Obučavamo zavarivače za elektrolučno zavarivanje u atmosferi zaštitnog gasa i elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom za postupke:

 • CO2, MAG, 135
 • MAG punjenom žicom, filet žicom, 136
 • MIG, CO2 u argonu, 131
 • Argonsko, TIG, WIG, 141
 • Elektrolučno obloženom elektrodom, 111: rutilnom, kiselom, bazičnom ili celuloznom elektrodom

ŠTA SE JOŠ UČI NA OBUCI?

Obuka zavarivača je stručna obuka ali razvijamo i ostale sposobnosti polaznika:

 • Aktivacija lične svesti,
 • Odgovornosti i angažovanosti,
 • Usvajanje polivalentnih znanja i veština,
 • Razvoj sposobnosti i motivacije za sertifikacijom svojih znanja, veština i sposobnosti.

KAKVI SU SERTIFIKATI POLAZNIKA KOJI ZAVRŠE OBUKU?

Obuka polazniku omogućava polaganje ATESTA, dobijanje dokaza o usklađenosti svojih znanja, veština i sposobnosti sa preporukama navedenim u međunarodnim standardima.

KOLIKO TRAJE OBUKA?

Zavisno od postupka zavarivanja i znanja, veština i sposobnosti polaznika standarno obuka traje od 300 do 450 školskih časova. Obuka može biti i kraća.

KOJE JE PREDHODNO OBRAZOVANJE POLAZNIKA POTREBNO?

Najmanje završena osnovna škola ili II stepen stručne speme, POŽELJNO tehničke struke: mašinstvo, elektrotehnika, saobraćaj, ili IV stepen stručne spreme: gimnazija, ekonomska ili tehnološka struka. Polaznik treba da ima i zadovoljavajuće psiho-fizičke sposobnosti i motivaciju.

Tags:

Comments are closed.