Politika kvaliteta COBALT DOO zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju
tržišno orijentisanog poslovanja sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva i oèekivanja kupaca,
korisnika usluga i drugih zainteresovanih strana, uz stalni održivi razvoj, povećanje
efektivnosti i efikasnosti poslovanja.

Dokument sa politikom kvaliteta firme možete preuzeti u .pdf formatu.
Politika kvaliteta.pdf